Conferences

Considerații despre ordinea publică de drept internațional privat român în materie contractuală

Speaker: Vladimir Diaconiță

Conference: „Conferința internațională a doctoranzilor (ed. a 8-a)”, Timișoara, May 2016

The limits to the principle of party autonomy in private international law

Speaker: Vladimir Diaconiță

Conference: „European Union’s History, Culture and Citizenship”, Pitești, May 2016

Erori în procesarea instrucțiunilor de plată

Speaker: Vladimir Diaconiță

Conference: „Probleme de drept actuale legate de practica bancară”, Bucharest, 2013

Despre ordinea publică în dreptul internațional privat și în arbitrajul internațional

Speaker: Vladimir Diaconiță

Conference: „Probleme dificile de drept civil”, Bucharest International Chamber of Commerce, 2012

Publications

„Ar fi un nonsens să se verifice dacă legea română însăși încalcă ordinea publică de drept internațional privat român” – Este adevărat. Totuși… Vladimir Diaconiță, available at Juridice.ro

Neexecutarea fără justificare și neexecutarea culpabilă. Scurt exercițiu de corelare Vladimir Diaconiță, in the Romanian Review of Private Law No. 1/2015;

Condițiile substanțiale ale rezoluțiunii în noul Cod civil Vladimir Diaconiță, in the Romanian Law of Private Law No. 6/2012;

Ordinea publică de drept internațional privat și normele de aplicare imediată în materie contractuală Vladimir Diaconiță (co-author), in press;

Oare principiul forței obligatorii a contractelor chiar este exclus din sfera ordinii publice de drept internațional privat? Vladimir Diaconiță, available at Juridice.ro;

Sacrilegiu: despre obligația locatarului de a folosi bunul aflat în locațiune Vladimir Diaconiță, available at Juridice.ro;

Anularea unui desen sau model comunitar întrucât acesta utilizează un semn similar cu o marca națională anterioara Vladimir Diaconiță, available at Juridice.ro;

Inadmisibilitatea anulării unei mărci în cadrul procedurii de înregistrare a unei mărci comunitare Vladimir Diaconiță, available at Juridice.ro.