Contracte & Negocieri

Contractele reprezintă chiar inima afacerii clienților noștri și, ca atare, ele constituie și baza activității noastre.

Avocații Diaconiță SCA oferă servicii juridice complete în această arie de practică, începând cu structurarea operațiunilor și redactarea eventualelor contracte preparatorii, continuând cu negocierile și încheind cu redactarea unor înțelegeri care să fie perfect adaptate nevoilor economice în vederea cărora acestea urmează a fi încheiate.

Deținem o experiență vastă în ceea ce privește mecanica dreptului contractelor. La aceasta contribuie și activitatea universitară a lui Vladimir Diaconiță, care ține seminare la această materie din anul 2010.

Redactăm și negociem acte pentru operațiuni care se ivesc în toate domeniile de activitate. Iată doar câteva tipuri de contracte, la care contribuim în mod curent: contracte de vânzare de mărfuri/imobile/părți sociale; tranzacții; antreprize de construcții; comenzi de opere viitoare; cesiuni/licențe în materia proprietății intelectuale (marcă/software și, în general, drepturi de autor/brevet); contracte de distribuție/furnizare; închirieri; mandat etc.